شش ماه حبس برای مدیریت یک واحد صنعتی آلاینده هوا در شهرستان دزفول

مالک یکی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرستان دزفول به دلیل آلایندگی هوا و با پیگیری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « با پیگیری واحد حقوقی این اداره، کارخانه آلوده کننده مستقر در شهرستان دزفول به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی و تهدید علیه بهداشت عمومی به مرجع قضایی معرفی و با توجه به تخلف صورت گرفته از سوی کارخانه و ارائه مستندات لازم، مالک این واحد صنعتی به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید.»

چینی گر در ادامه افزود: « برخورد با صنایع و واحدهای آلاینده و تهدید کننده سلامتی مردم با جدیت ادامه دارد و در صورت هرگونه تخلف، طبق قانون برخورد لازم صورت خواهد گرفت.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.