گشت آبی و جلوگیری از صید غیر مجاز ماهی در دریاچه سد دز در شهرستان دزفول

گشت و کنترل آبی دریاچه سد دز توسط پرسنل یگان حفاظت محیط زیست منطقه شکارممنوع قلعه شاداب شهرستان دزفول انجام و تعداد زیادی رشته تور ماهیگیری غیر مجاز در دریاچه، کشف و جمع آوری گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « از نیمه اسفند ماه به مدت ۲ ماه هرگونه صید ماهی در اکوسیستم های آب شیرین به دلیل فصل زادآوری و تکثیر آبزیان ممنوع و غیر قانونی است و در راستای حمایت از تکثیر ماهیان از هرگونه صید غیر مجاز جلوگیری می گردد. »

وی افزود: « پیشتر اطلاعیه ای در خصوص ممنوعیت صید ماهی در فصل زادآوری و تکثیر صادر و از طریق وب سایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، خبرگزاریهای این شهرستان و همچنین صدای مرکز دزفول به اطلاع عموم شهروندان محترم رسید. »

قابل ذکر است دریاچه سد دز یکی از اکوسیستم های آبی استان خوزستان بوده که از غنا و تنوع زیستی قابل توجهی در زمینه گونه های آبزی برخوردار است و با توجه به وجود پاسگاه های محیط بانی قلعه شاداب و چهل پا، هرگونه شکار و صید در اکوسیستم مذکور، تحت کنترل سازمان حفاظت محیط زیست است.

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.