دستگیری دو نفر متخلف شکار غیر مجاز دراج و کبوتر وحشی در شهرستان دزفول

در پی گشت و کنترل زیستگاه ها و شکارگاه ­های شهرستان دزفول، پرسنل یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان یک دستگاه خودرو را متوقف و ضمن دستگیری دو نفر متخلف شکار غیرمجاز، چند قطعه پرنده حمایت شده دراج و کبوتر و یک قبضه اسلحه شکاری را از متخلفین کشف و ضبط نمودند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « پرنده دراج از جمله گونه های حمایت شده است که به دلیل شکار غیر مجاز و تخریب زیستگاه های آن، جمعیت این گونه کاهش یافته و هرگونه شکار و صید آن در فصول مختلف سال ممنوع و غیر قانونی است».

قابل ذکر است شهرستان دزفول با دارا بودن زیستگاه های متنوع و بکر، از غنا و تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار است؛ که در حال حاضر هر گونه شکار و صید گونه های جانوری ممنوع وغیر قانونی می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.