نظارت ویژه بر امر مدیریت پسماندهای پزشکی در سایت ماهوربرنجی شهرستان دزفول

با توجه به اپیدمی بیماری کرونا ویروس در اجرای ضوابط و مقررات سازمانی و نظارت ویژه بر نحوه اجرای قانون مدیریت پسماند ها، در تاریخ ۹۸/۱۲/۲۷ از نحوه مدیریت پسماندهای عفونی در مرکز بیخطرسازی و امحاء پسماندهای عفونی در ماهوربرنجی بازدید بعمل آمد.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در خصوص این بازدید گفت: «در این پایش، شرایط فعلی سایت، نحوه نگهداری و تلنباری کیسه های محتوی پسماند تحویلی از مراکز درمانی و کلینیک ها، عملکرد دستگاه های بیخطر ساز، وضعیت دفع و دفن نهایی پسماندها در ترانشه عفونی و وضعیت آهک پاشی کیسه های بیخطر شده مورد بررسی و ملاحظه قرار گرفته و تذکرات لازم جهت اجرای دقیق و رعایت دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فردی به اپراتور شاغل در محل اعلام گردید.»

لازم به ذکر است که با توجه به شیوع گسترده و فراگیر کرونا ویروس در سطح کشور دستورالعمل های مؤکدی از سوی دفتر مدیریت پسماند سازمان متبوع مبنی بر ضرورت  پایش و نظارت ویژه و مستمر بر کلیه مراکز درمانی و بیمارستان ها، همچنین چگونگی بیخطر سازی و امحاء پسماندهای پزشکی تحویلی از مراکز درمانی صادر گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.