برگزاری دوره آموزشی آنلاین مدیریت سبز در شهرستان دزفول

در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۳ کارگاه آموزشی توجیهی مدیریت سبز در محل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان دزفول برگزار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «بنا بر ضرورت اشاعه فرهنگ زیست محیطی و آموزش مفاهیم کاربردی در جهت حفظ محیط زیست و مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار منابع طبیعی و به منظور اجرای «بند ز ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه کشور»، مربوط به استقرار نظام مدیریت سبز در کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی و بررسی و اجرای هر چه صحیح تر شیوه نامه مربوطه، دوره آموزشی « مدیریت سبز » برگزار گردید.»

انیسه کاظمی نژاد کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول مطالبی با محوریت معرفی قوانین و مقررات و شاخص های مدیریت سبز در حوزه های مدیریت منابع آب، مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند و بازیافت و آموزش و فرهنگسازی، برای کارکنان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی به مدت ۹۰ دقیقه به صورت آنلاین ارائه نمود.

گفتنی است این دوره آموزشی که با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا ویروس، بصورت کاملا آنلاین و از طریق اتوماسیون اداری اجرا شد، تعداد قریب به ۱۷۶ نفر از کارکنان ستادی و اجرایی با مفاهیم اولیه لزوم حفظ محیط زیست، استفاده پایدار از منابع در دسترس، نظامنامه مدیریت سبز، نحوه عملیاتی کردن شیوه نامه های مصوب و روش های مدیریت مصرف در بخش های مختلف آشنا شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.