برگزاری نشست هم اندیشی سمن های محیط زیستی شهرستان دزفول

در تاریخ ۹۸/۱۰/۸ نشست هم اندیشی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با سمن های محیط زیستی این شهرستان در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این نشست گفت: «این جلسه در ادامه سلسله برگزاری جلسات ماهیانه هم اندیشی انجمن های زیست محیطی شهرستان دزفول با اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و به منظور تبیین و همسوسازی فعالیت های انجیوها با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید.»

در ادامه این نشست هر یک از اعضای سمن ها به بیان نقطه نظرات، اهداف و برنامه های خود پرداختند و جمعبندی های لازم در این خصوص صورت پذیرفت و مقرر گردید دو جلسه باقی مانده تا پایان سال جاری به میزبانی سمن ها برگزار گردد.

گفتنی است جلسات هم اندیشی سمن های محیط زیستی با اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از ابتدای امسال تاکنون به صورت مستمر برگزار گردیده و ثمرات مثبتی نیز از خود بجا گذاشته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.