بازدید و پایش محیط زیستی از شرکت خمیر مایه خوزستان در شهرستان دزفول

در تاریخ ۹۸/۸/۱۴ رؤسای ادارات پایش، محیط انسانی و آموزش اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان به همراه رئیس و کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از آخرین وضعیت زیست محیطی شرکت خمیرمایه خوزستان در شهرستان دزفول بازدید بعمل آوردند و پیرامون وضعیت سیستم تصفیه خانه فاضلاب شرکت و پیشرفت رفع آلودگی آن تبادل نظر نمودند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در ابتدای این بازدید بر تکمیل و راه اندازی کامل سیستم تصفیه پساب صنعتی شرکت خمیرمایه و عدم خروج پساب و ورود آن به زهکش سیاه منصور تاکید نمود.

در ادامه مشاور شرکت خمیر مایه خوزستان توضیحاتی پیرامون اقدامات آتی بهبود سیستم تصفیه خانه فاضلاب و تلاش برای کاهش میزان COD آن را ارائه دادند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.