برگزاری کمیته فنی بررسی وضعیت زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان دزفول

پس از پیگیری های مستمر در تاریخ ۹۸/۸/۱ کمیته فنی بررسی وضعیت زیست محیطی شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان دزفول با حضور شاکری معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان و کارشناسان همراه، رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، معاونت شرکت شهرک های صنعتی خوزستان و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان دزفول با هدف بررسی و تعیین تکلیف مسائل و معضلات شهرک های صنعتی در محل شهرک صنعتی شماره یک این شهرستان برگزار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن ارائه گزارشی از شرایط فعلی مناطق و شهرک های صنعتی و نامطلوب بودن وضعیت مدیریت پسماند و فاضلاب و نیز اقدامات بعمل آمده توسط ادارات ذیربط، خواستار حل و رفع مشکلات موجود گردید.

در ادامه این نشست با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از استقرار واحدهای صنعتی در زون های غیر مرتبط مسائل فنی و قانونی آن توسط حاضران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان جلسه از وضعیت شهرک های صنعتی یک و دو و پیشرفت فیزیکی تصفیه خانه فاضلاب شهرک شماره دو بازدید میدانی بعمل آمد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.