بازدید و پایش محیط زیستی مجتمع فولاد روهینا در شهرستان دزفول

در تاریخ ۹۸/۷/۹ معاونت فنی و سرپرست اداره محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان به همراه رئیس و معاون اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از آخرین وضعیت محیط زیستی مجتمع فولاد روهینا بازدید بعمل آوردند.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این بازدید گفت: «از خط احداث شده و در حال تولید میلگرد بنام ریبار که از خوراک شمش آماده محصول میلگرد تولید می کند و سیستم تصفیه خانه فاضلاب صنعتی مجتمع فولاد روهینا پایش؛ و همچنین خط در حال احداث میرا که در آینده راه اندازی می گردد مورد بازدید و بررسی قرار گرفت».

قابل ذکر است در این بازدید نقطه نظرات کارشناسی جهت اعمال به مدیران اجرایی شرکت اعلام گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.