رهاسازی یک بطانه سنجاب ایرانی در طبیعت شهرستان دزفول

یک بطانه سنجاب ایرانی که توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تحویل داده شد؛ توسط یگان حفاظت محیط زیست در طبیعت این شهرستان رهاسازی گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «تحویل انواع گونه های جانوری به اداره حفاظت محیط زیست توسط مردم در سالهای اخیر گسترش یافته که نشان از افزایش آگاهی عمومی نسبت به طبیعت و گونه های جانوری دارد و مشاهده می گردد بسیاری از شهروندان و ساکنین مناطق و روستاها در صورت مشاهده و یافتن گونه های جانوری، آنها را به اداره حفاظت محیط زیست تحویل می دهند و موجب می شوند که گونه های مذکور مجدد به طبیعت بازگردند».

گفتنی است سنجاب ایرانی از گونه های حمایت شده بوده که زیستگاه آن جنگل های بلوط زاگرس می باشد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.