بازدید کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از سایت امحاء پسماندهای عفونی

در تاریخ ۹۸/۶/۲۵ بازدید مشترکی با حضور کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و سایر اعضاء ناظر کارگروه از سایت امحاء و بی خطرسازی پسماندهای عفونی در ماهور برنجی بعمل آمد.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن تشکر از تلاشهای صورت گرفته در خصوص احداث واحد فوق گفت: «این بازدید به منظور بررسی وضعیت فعالیت سایت امحاء و بیخطرسازی پسماندهای عفونی در منطقه ماهوربرنجی صورت گرفت و نسبت به ساماندهی هرچه سریعتر وضعیت نامطلوب موجود تأکید گردید».

وی همچنین گفت: «به منظور پیشگیری از بیماریهای مرتبط و آلودگی های محیط زیستی ناشی از این نوع پسماندها ضروری است اصلاح هرچه بهتر فرایند بیخطر سازی در کوتاه ترین زمان ممکن عملی گردد».

لازم به ذکر است ماهور برنجی سایت مرکزی دفن زباله های شهرستان دزفول واقع در جاده شوشتر، کیلوتر ۴ شهر سیاه منصور و روبروی شهرک صنعتی شماره ۲ می باشد که روزانه به طور متوسط ۲۵۰ تن زباله عادی و خانگی و ۲ تن پسماند عفونی در آن دفع و دفن نهایی می گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.