نجات و درمان آهوی میشداغ توسط جوان دزفولی

یکی از شهروندان ساکن شمس آباد دزفول آهوی آسیب دیده ای را که از چند ناحیه دست و پا ضربه خورده بود پس از مدتی تیمار و نگهداری، تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول داد.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «با توجه به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی این اداره درخصوص حفظ و حراست از گونه های طبیعت و زیستگاه ها در چند سال اخیر، این حساسیت و آگاهی بین مردم ایجاد شده و نگرانی شهروندان برای حفظ این نعمت های الهی افزایش یافته است».

مصطفی استادچینی گر افزود: «شهروندان دزفول در چند سال اخیر گونه های مختلف آسیب دیده را به اداره حفاظت محیط زیست تحویل داده اند که بعد از تیمار در محیط طبیعی رهاسازی شده اند، همچنین گونه هایی که قابلیت رهاسازی نداشتند در محل های امن  نگهداری شده اند».

وی با تقدیر از شهروندان دوستدار محیط زیست که نگران ذخایر ژنتیکی گونه های جانوری هستند،گفت: «شهروندان درصورت مواجهه با گونه های خاص دچار آسیب، آنها را به محیط زیست تحویل دهند تا نسبت به تیمار آنها اقدام شود».

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول درخصوص وضعیت این آهوی نجات یافته نیز گفت: «وضعیت این آهوی نجات یافته خوب است ولی با توجه به اینکه مدتی در کنار انسان ها به سر برده ممکن است از حالت طبیعی خود خارج شود؛ بنابراین در پارک ملی کرخه نگهداری میشود تا به وضعیت طبیعی برگردد».

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.