برگزاری کلاس آموزش زیست محیطی در شرکت قارچ جلگه دز در شهرستان دزفول

در ادامه برگزاری سلسله کلاس های آموزش محیط زیست در شرکت ها و مؤسسات در شهرستان دزفول، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول اقدام به برگزاری دوره آموزشی جهت پرسنل شرکت قارچ جلگه دز نمود. این دوره در راستای تکمیل مباحث جلسه آموزشی اول و با هدف بالا بردن اطلاعات زیست محیطی پرسنل شرکت قارچ جلگه دز در محل این شرکت برگزار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «با توجه  به اهمیت محیط زیست برگزاری چنین دوره های آموزشی از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در شرکت ها و صنایع می تواند گام مهم و مثبتی جهت آشنایی پرسنل واحد های صنعتی با محیط زیست باشد».

قابل ذکر است اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برنامه مدونی را جهت برگزاری کلاس های آموزشی برای شرکت ها و صنایع تهیه نموده تا کلیه شرکت ها و صنایع بتوانند آموزش های لازم در خصوص محیط زیست را دریافت نمایند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.