برگزاری کلاس آموزش محیط زیست در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرستان دزفول

همزمان با آغاز فصل تابستان و حضور دانش آموزان در کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول این فرصت را غنیمت شمرده و مبادرت به برگزاری کلاس های آموزش زیست محیطی جهت کودکان و نوجوانان عضو این کانون ها در سطح شهرستان دزفول نموده است.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « کودکان به عنوان آینده سازان کشور حق دارند از محیط زیست سالم برخوردار باشند و آموزش های زیست محیطی را باید به کودکان در راستای تأثیرگذاری در خانواده ها ارائه نمود».

قابل ذکر است در این کلاس آموزشی کلیات محیط زیست در دو سطح کودک و نوجوان به دانش آموزان ارائه گردید.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.