نمونه برداری و آنالیز آزمایشگاهی از دو واحد صنعتی در شهرستان دزفول

در راستای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و شناسایی صنایع آلاینده از دو واحد تولید مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی شماره یک دزفول بازدید و پایش بعمل آمد.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گفت: « بازدید و پایش مستمر از واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور شناسایی واحد های آلاینده و پیگیری لازم در جهت رفع آلودگی آنها وفق قوانین و مقررات محیط زیست بسیار لازم و ضروری است که با جدیت در حال انجام است و ادامه خواهد داشت».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.