پایش زیست محیطی رودخانه دز در شهرستان دزفول

پایش دوره ای پارامتر های محیط زیستی رودخانه دز از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با همکاری اداره پارک ملی دز در جهت بررسی وضعیت کیفی رودخانه، انجام شد.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «پایش رودخانه دز به صورت دوره ای در طول سال انجام ، که در این پایش ها با نمونه براری و آزمایشهای لازم، رودخانه از نظر شاخص آلودگی مورد بررسی قرار می گیرد».

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.