پروژه جوامع محلی

پروژه آموزشی جوامع محلی در رابطه با حفاظت از محیط زیست در دو روستای شهرستان دزفول توسط انجمن حافظان طبیعت و محیط زیست دزفول با همنکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در سال 90 آغاز گردیده است، در این پروژه آموزشی دو روستای بنه علوان و پا قلعه در حریم پارک ملی دز و منطقه تیراندازی و شکار ممنوع قلعه شاداب به عنوان روستهای پایلوت با توجه به اهمیت روستاهای مذکور در مدیریت مناطق یاد شده انتخاب و آموزشهای گروههای تأثیر گذار و هدف جوامع محلی دانش آموزان در ارتباط با حفاظت از تنوع زیستی با حضور کارشناسان و برگزاری کلاسهای آموزشی توجیهی و همچنین مشارکت در مدیریت محیط زیست روستا صورت می پذیرد هدف از اجرای پروژه آموزشی مذکور علاوه بر اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهیهای زیست محیطی مشارکت جوامع محلی در حفاظت از  محیط زیست و همچنین ارزیابی تأثیر آموزش در جوامع محلی بومی و محلی می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.