تعطیلی دو واحد صنعتی آلاینده در شهرستان دزفول

دو واحد صنعتی آلاینده که موجب ایجاد آلودگی هوا در مجتمع صنعتی شماره یک دزفول گردیده بود، با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و دستور قضایی تعطیل گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « ایجاد هرگونه آلودگی هوا وفق قانون هوای پاک ناشی از هرگونه فعالیت ممنوع و غیر قانونی است و کلیه کارخانجات، کارگاه های تولیدی و خدماتی موظفند با نصب سیستم ها و تجهیزات کنترلی نظیر فیلترها، نسبت به کنترل آلودگی و جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا اقدام نمایند. در غیر این صورت از فعالیت آنها در راستای جلوگیری از تهدید سلامت شهروندان ممانعت بعمل خواهد آمد».

قابل ذکر است استقرار و فعالیت هرگونه کارگاه و کارخانه و صنایع، مستلزم رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.