رهاسازی یک حلقه مار افعی در طبیعت دزفول

یک حلقه مار افعی توسط یکی از همیاران محیط زیست زنده گیری و به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تحویل و سپس توسط یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در طبیعت رهاسازی گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «مارها از خزندگان باارزش هستند که نقش موثر و مفیدی در چرخه های غذایی و اکولوژی طبیعت دارند و یکی از نقش های آنها کنترل جوندگان و بیماری ها در طبیعت است. بنابراین لازم است انسان ها از کشتار این گونه های ارزشمند خودداری و در هنگام حضور در زیستگاه خزندگان بویژه مارها نکات ایمنی را رعایت نمایند و اماکن مسکونی واقع در روستاها و خانه های عشایری نیز موارد ایمنی را در منازل جهت جلوگیری از ورود مارها فراهم آورند.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.