برگزاری کارگاه آموزشی بوم شناسی در دزفول

کارگاه آموزشی بوم شناسی با موضوع «آشنایی با محیط زیست و زیستگاه های طبیعی شهرستان دزفول» توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در مرکز آموزش علمی و کاربردی دزفول جهت آموزش به دانشجویان و کارکنان آن مجموعه برگزار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در راستای این نشست گفت: « این کارگاه آموزشی جهت معرفی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست برگزار گردید و حاضرین با گونه های در معرض انقراض شهرستان دزفول آشنا شدند. همچنین اطلاعات کاربردی و عملی در مورد چگونگی حفاظت از طبیعت، پیشگیری از آتش سوزی در روزها و ماه های آتی، اثرات مثبت و منفی بارش های اخیر و … ارائه گردید».

در پایان جلسه آموزشی به شبهات و مشکلاتی که در زمینه محیط زیست شهرستان مطرح شد توسط کارشناسان محیط زیست رفع ابهام گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.