توزیع کیسه زباله و بروشور در ایام نوروز در دزفول

در ایام نوروز انجمن محیط زیستی سفیران بانگ زمین به منظور ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مبادرت به توزیع کیسه زباله و بروشورهای اطلاع رسانی بین گردشگران در پارکهای خانواده، دولت و اردوگاه شهید رجایی نمودند.

لازم به ذکر است این اقدام زیست محیطی انجمن سفیران بانگ زمین با استقبال چشمگیر گرشگران مواجه گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.