بازدید از بازار و اطلاع رسانی ممنوعیت عرضه و فروش جانوران وحشی در دزفول

با توجه به فرا رسیدن روزهای پایانی سال، و نظر به اینکه جمعیت جانوران وحشی نظیر سمندر امپراطور، دراج، سنجاب، آگاما، جوجه تیغی، تشی و … در حال حاضر به دلیل زنده گیری غیر قانونی، رو به کاهش است و متأسفانه در ایام نوروز گروهی از افراد سودجو بدون اطلاع از اهمیت این گونه های در خطر انقراض، مبادرت به انتقال آنها از زیستگاه اصلی و عرضه و فروش آنها می نمایند که این عمل در نهایت موجب مرگ آنها می گردد.

بنابراین هرگونه خرید و فروش و نقل و انتقال این گونه ها از زیستگاه اصلی آن ممنوع می باشد و این اداره به طور جدی از فروش گونه های مختلف حیات وحش جلوگیری بعمل می آورد و با متخلفین طبق قوانین و مقررات و از طریق مراجع قضایی برخورد خواهد نمود. در همین راستا اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، فعالیتهای اطلاع رسانی از طریق پخش پیام رادیویی، توزیع بروشور و اطلاعیه ها در سطح شهرستان دزفول را آغاز نموده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.