بازدید میدانی از وضعیت مدیریت پسماندها در بخش چغامیش دزفول

در تاریخ ۹۷/۱۲/۷ به منظور بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای دامی و روستایی بخش چغامیش با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول، رئیس اداره پارک ملی دز، بخشدار چغامیش و کارشناسان فرمانداری، مرکز بهداشت و جهاد کشاورزی بازدید مشترکی بعمل آمد.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این بازدید گفت: «هدف از پیگیری، اجرای دقیق قانون مدیریت پسماندها و حصول نتیجه مطلوب و پاکیزگی منطقه بعنوان یک منطقه بکر و برخوردار از انواع منابع خدادادی طبیعی است. پسماندهای دامی در صورت فرآوری از تهدید به فرصت تبدیل شده و با توجه به سطح زیر کشت اراضی سهم بزرگی در کاهش مصرف کودهای شیمیایی خواهند داشت. همچنین تفکیک پسماندهای عادی و خانگی و انتقال آنها به مراکز مجاز نقش بزرگی در ارتقاء وضعیت بهداشتی و سلامت مردم منطقه ایفا خواهد نمود».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.