بازدید از اثر طبیعی ملی آبشار شوی در دزفول

با توجه به مناسب شدن هوا جهت گردشگری و ورود گردشگران و طبیعت دوستان به دامان طبیعت و در جهت حفظ طبیعت، رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از «اثر طبیعی ملی آبشار شوی» بازدید نمودند.

در این بازدید چالش های زیست محیطی، ورود گردشگران و همفکری با همیاران منطقه، راه های همکاری اجرایی در زمینه مدیریت پسماند و آموزش گردشگران در جهت تقویت فرهنگ حفظ محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

گفتنی است «اثر طبیعی ملی آبشار شوی» از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در شهرستان دزفول می باشد که تحت عنوان اثر طبیعی ملی آبشار شوی در شورایعالی حفاظت محیط زیست کشور ثبت گردیده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.