پلمپ یک واحد آلاینده زیست محیطی در شهرستان دزفول

یک واحد زغال گیری که موجب آلودگی هوا در شهرک صنعتی شماره ۱ گردیده بود، با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و دستور قضایی تعطیل گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «این واحد صنعتی بدلیل عدم اخذ مجوز زیست محیطی، استقرار غیر مجاز و ایجاد آلودگی های زیست محیطی پلمپ گردید و اداره حفاظت محیط زیست مکلف است از فعالیت کارخانه ها و واحد های صنعتی  دارای آلایندگی تا رفع آلودگی و نصب سیستم های کنترلی جلوگیری بعمل آورد».

لازم به ذکر است  بر اساس قوانین و مقررات، سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به شناسایی واحد های صنعتی آلاینده اقدام و واحدهای مذکور مکلف به کنترل و رفع آلودگی هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.