نهال کاری به مناسبت هفته هوای پاک در پادگان شهید باکری دزفول

مراسمی روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۳۰ در محل پادگان رزم مقدماتی شهید باکری دزفول به مناسبت هفته هوای پاک با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و پرسنل همراه و همچنین فرماندهی و جمعی از کادر و سربازان وظیفه پادگان مذکور برگزار گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره  حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در سخنانی در جمع فرماندهی، سربازان و یگان های حاضر اهمیت حفاظت از محیط زیست و نقش فضای سبز در تلطیف هوا و کاهش آلودگی را برشمردند. همچنین سرهنگ صالح نژاد فرمانده پادگان شهید باکری نیز در بیاناتی بر اهمیت محیط زیست و حفظ آن صحه گذاشتند.

در ادامه مراسم ضمن پایش و بررسی نهال های کاشته شده در سال قبل که به صورت مشترک بین دو ارگان در پادگان یاد شده کاشته شده بود، تعدادی نهال کنار در محوطه پادگان غرس گردید و همچنین مقرر گردید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول نسبت به آموزش زیست محیطی سربازان وظیفه پادگان شهید باکری اقدام نماید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.