نشست رئیس HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان با رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول

روز شنبه مورخ ۹۷/۸/۱۹ مشاور مدیرعامل و رئیس HSE شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان با رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در محل اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان دیدار و گفت و گو کردند.

در این نشست مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ضمن اشاره به مسائل و مشکلاتی که می تواند از طریق صنایع مرتبط با نفت و گاز به محیط زیست وارد گردد، تعاملات را در گذشته و حال بسیار سازنده دانست و با اشاره به تفاهم فیمابین خواستار اجرای بندهای آن شد.

در ادامه این نشست هئیت اعزامی از شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان نیز الزامات خود به ضوابط زیست محیطی را برشمردند و اظهار داشتند محیط زیست متعلق به همه ماست و خواستار ادامه تعاملات فیمابین در جهت منافع ملی و کنترل و پیشگیری آلودگی های احتمالی نفتی در حوزه شهرستان شدند. در این جلسه نسبت به راهکارهای اجرایی پیشگیری و کنترل آلودگی ها نیز رایزنی و تصمیماتی اتخاذ گردید.

شایان ذکر است حوزه نفتی لب سفید و خط انتقال فراورده های نفتی آن در حوزه استحفاظی شهرستان دزفول واقع شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.