درمان یک قلاده شغال توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول

یک قلاده شغال مصدوم که توسط یکی از شهروندان تحویل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول گردید، پس از یک هفته تیمار و درمان اولیه جهت ادامه و تکمیل مداوا به دانشکده دامپزشکی اهواز منتقل گردید.

مصطفی استاد چینی گر رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « درمان و مداوای حیات وحش یکی از مهمترین اقدامات در راستای بهبود وضعیت جمعیت حیات وحش است که در سالهای اخیر شهروندان فراوانی گونه های جانوری بیمار را جهت درمان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تحویل که بسیاری از گونه های مداوا شده در طبیعت آزاد سازی گردیده اند ».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.