مهار ده فقره آتش سوزی در نیمه اول سال در سطح جنگل های دزفول

ده فقره آتش سوزی در سطح جنگل ها و مراتع شهرستان دزفول با تلاش فراوان محیط بانان پاسگاه های محیط بانی و محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست دزفول و اداره پارک ملی دز با همکاری جوامع محلی و همیاران طبیعت در نیمه سال ۹۷ مهار و از سرایت آتش سوزی و خسارت بیشتر جلوگیری بعمل آمده است.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « در نیمه سال ۹۷، ده فقره آتش سوزی در سطح جنگل ها و مراتع دزفول مهار گردید. که از این تعداد آتش سوزی ۴ فقره در جنگل ها و اکوسیستم های حوزه زاگرس، ۲ فقره در جنگل های زاویه ها، ۴ فقره در محدوده جنگلی پارک ملی دز بوده که در مجموع مساحت حریق های اتفاق افتاده ۱۴/۷ هکتار برآورد که نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و کاهش مقدار و مساحت آتش سوزی ها در سطح جنگل ها و مراتع شهرستان دزفول در سال ۹۷ نتیجه فداکاری و تلاش محیط بانان و جنگل بانان، جوامع محلی و همیاران طبیعت و همکاری مطلوب بخشدارها و فرمانداری ویژه شهرستان دزفول بوده که جای تقدیر و تشکر دارد».

شایان ذکر است شهرستان دزفول دارای ۲۳۰ هزار هکتار جنگل بوده که مهار و پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها در این حوزه بسیار ضروری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.