۱۲۰۲ آنالیز آزمایشگاهی بر روی ۹۱ نمونه پساب صنعتی در آزمایشگاه دزفول

در شش ماهه نخست سال ۹۷ در پایش صنایع و منابع آبی در شمال خوزستان ۹۱ نمونه برداشت شده از آب و فاضلاب مورد سنجش قرار گرفته است.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «در راستای بررسی وضعیت زیست محیطی و پایش صنایع، ۹۱ نمونه از خروجی فاضلاب ها و منابع آبی برداشت و ۱۲۰۲ آنالیز آزمایشگاهی بر روی این نمونه ها در آزمایشگاه اداره محیط زیست دزفول در شش ماهه نخست سال ۹۷ انجام و منابع و کارخانه های آلاینده شناسایی و پیگیری های لازم در جهت کاهش و رفع آلودگی های محیط زیست در حال انجام و تعدادی از واحد ها و کارگاه های صنعتی آلودگی خود را در حد استانداردهای زیست محیطی نیز کاهش داده اند».

شایان ذکر است اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول مجهز به آزمایشگاه های سنجش آب و فاضلاب و ایستگاه سنجش آلودگی هوا بوده که وضعیت زیست محیطی، منابع آب و هوای شهرستان را به منظور جلوگیری و کاهش آلاینده ها تحت پایش قرار داده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.