پایش زیست محیطی رودخانه ها در دزفول

پایش دوره ای پارامتر های محیط زیستی رودخانه های شهرستان دزفول از سوی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با همکاری اداره پارک ملی دز در جهت بررسی وضعیت کیفی رودخانه ها انجام پذیرفت.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «پایش رودخانه های شهرستان دزفول به طور دوره ای در سال انجام که در این پایش ها با نمونه برداری و آزمایش های لازم، رودخانه ها از نظر شاخص آلودگی مورد بررسی قرار می گیرند و در این پایش ها رودخانه دز چهار بار در سال در دوره های سه ماهه و سایر رودخانه ها شامل اوره، عجریب، سلیمه، سخیری دوبار در سال مورد بررسی قرار می گیرند».

شایان ذکر است اکوسیستم های رودخانه ای از مهمترین اکوسیستم های آب شیرین بوده که علاوه بر نقش آنها در وضعیت اقتصادی و تأمین آب کشاورزی زیستگاه انواع گونه های گیاهی و جانوری و تأثیر گذار در وضعیت محیط زیست هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.