تداوم آموزش حذف کیسه های پلاستیکی در دزفول

در راستای آموزش شهروندان در خصوص حذف کیسه های پلاستیکی در نانوایی ها و جایگزین نمودن کیسه های پارچه ای بجای کیسه های پلاستیکی، در نانوایی ها و اطلاع رسانی های فراوانی در شهرستان دزفول از سوی اداره حفاظت محیط زیست دزفول در حال انجام است.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « با توزیع بروشور و اطلاعیه ها آموزش های لازم به شهروندان در جهت کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی و جایگزین کیسه های پارچه ای بویژه برای خرید و حمل نان در شهرستان دزفول در حال انجام است که شاهد همکاری مطلوب شهروندان در این خصوص بوده ایم».

شایان ذکر است حمل نان و سایر مواد گرم با کیسه های پلاستیکی دارای عوارض نامطلوب به سلامت انسان و محیط زیست است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.