برگزاری کارگروه هوای پاک در دزفول

کارگروه هوای پاک با حضور ادارات مرتبط در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این کارگروه گفت: «کارگروه هوای پاک در راستای پیشگیری از آلودگی هوا و جلوگیری از انتشار آلاینده ها از منابع آلوده کننده و در جهت همکاری و هماهنگی بیشتر ارگان های متولی در شهرستان دزفول پیرو مصوبه شورای سلامت و امنیت غذایی دزفول تشکیل گردید. در این کارگروه ضمن تدوین وضع موجود هوای شهرستان دزفول، برنامه پیشگیری و کاهش آلودگی هوا با مشارکت کلیه ادارات و ارگان های متولی تدوین خواهد شد».

همچنین در این نشست مسئولین و نمایندگان ادارات مرتبط به بیان دیدگاه های خود پیرامون وضعیت هوای دزفول پرداخته و همه اعضاء بر مشارکت و هماهنگی و پیگیری اقدامات پیرامون هوا تأکید نمودند.

شایان ذکر است آلودگی هوا یکی از آلودگی های مهم محیط زیستی بوده که از منابع مختلف اعم از ثابت و متحرک در صورت عدم کنترل مناسب بوجود می آید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.