پایش زیست محیطی مشترک حوزه نفتی لب سفید دزفول

در خصوص اجرای تفاهم نامه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول و شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان، در تاریخ ۹۷/۵/۳۰ کارشناسان هر دو اداره از چاه های نفت و مسیر انتقال فرارده های نفتی حوزه شهرستان بازدید نمودند.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «جهت تعاملات بیشتر بین دستگاه های اجرایی و در راستای جلوگیری از آلودگی های نفتی با سیاست پیشگیری بهتر از درمان و در مسیر اجرای تفاهم نامه بین دو ارگان، این بازدید صورت پذیرفت. چالش ها و راهکارهای جلوگیری از آلودگی های احتمالی نیز بررسی و چاره اندیشی گردید».

شایان ذکر است چاه های نفتی دزفول در میدان نفتی لب سفید در شمال شهرستان دزفول واقع می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.