برگزاری نشست برنامه ریزی آموزش حفاظت رودخانه دز در دزفول

نشست برنامه ریزی اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی پیرامون حفاظت از رودخانه دز با حضور ادارات و سازمان های مردم نهاد در محل اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این نشست گفت: «رودخانه دز یکی از رودخانه های مهم و اکوسیستم های مهم کشور بوده که پیشگیری از آلودگی و حفاظت از آن در راستای حفظ کیفیت رودخانه بسیار ضروری که در سالهای اخیر با تشکیل کارگروه حفاظت کیفی رودخانه دز برنامه ریزی و پیگیری های مهمی در خصوص این رودخانه در حال انجام است. اما آموزش شهروندی و مشارکت مردم در حفاظت از این اکوسیستم در راستای جلوگیری از تخلیه پسماند ها بویژه در پارک ها و تفرجگاه های ساحلی بسیار مهم است».

همچنین در این نشست مسئولان و نمایندگان شهرداری دزفول، امور آب منطقه شمالغرب و نمایندگان تشکل های مردم نهاد به بیان دیدگاه های خود در این خصوص پرداخته و همچنین مصوب گردید که جشنواره صد روز با رودخانه دز در راستای آموزش شهروندی در ساحل رودخانه دز با همکاری ادارات و انجمن ها برگزار گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.