تعطیلی یکی از واحد های آلاینده در دزفول

با پیگیری و بررسی آلودگی هوای شهر سیاه منصور تعدادی از واحد های آلاینده هوا در محدوده شهر سیاه منصور شناسایی و با پیگیری قضایی یکی از واحد های آلاینده هوا، تولیدی ذغال، پلمپ و از فعالیت آن جلوگیری گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت:  «فعالیت هر واحد تولیدی بدلیل رعایت استانداردهای زیست محیطی ممنوع و کلیه واحد های صنعتی موظف به جلوگیری از آلودگی محیط زیست اعم از آلودگی هوا، آب و خاک با نصب تجهیزات و سیستم های کنترلی می باشند».

شایان ذکر است سازمان حفاظت محیط زیست وفق قوانین و مقررات مبادرت به شناسایی واحد ها و صنایع آلاینده نموده و اگر واحد های آلاینده در مهلت مقرر مبادرت به رفع آلودگی ننمایند وفق قوانین و مقررات از فعالیت آنها جلوگیری بعمل می آید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.