برگزاری کمیته محیط زیست شورای شهر دزفول

کمیته محیط زیست شورای شهر دزفول، با حضور اعضای کمیسیون خدمات شهری، شهرداری و رئیس اداره حفاظت محیط زیست و مسئولین سازمان های مردم نهاد محیط زیستی دزفول در محل شورای اسلامی شهر دزفول پیرامون مسائل و مشکلات مدیریت صحیح پسماند ها برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این نشست گفت: «کمیته محیط زیست شورای شهر دزفول یکی از مهمترین نشستهای تخصصی و اقدامات اساسی در راستای مدیریت محیط زیستی شهر دزفول بوده که تشکیل آن در راستای رفع مشکلات زیست محیطی با همکاری کلیه ادارات و تشکل های مردمی موثر و مفید خواهد بود و این اقدام شورای اسلامی شهر دزفول جای تقدیر و تشکر دارد».

همچنین در این نشست فرهاد جاموسی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر دزفول نیز با اشاره به جایگاه حفاظت محیط زیست و کمیته محیط زیست شورای شهر دزفول خواستار مدیریت مطلوب تر و اصولی و استاندارد سازی مدیریت پسماندهای خانگی، پسماندهای سایت های گردشگری حاشیه رودخانه دز با همکاری انجمن ها و سازمان های مردم نهاد شدند.

در ادامه این نشست وضعیت پسماندهای خانگی، پسماندهای سایت های گردشگری ساحل دز، اقدامات و فعالیت های فرهنگی در پارک های ساحلی و فعالیت های آموزشی و فرهنگی در سطح شهر دزفول مورد بررسی و مصوباتی به تصویب رسید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.