مهار آتش سوزی جنگل دز در دزفول

در پی وقوع یک فقره آتش سوزی در سطح جنگل های دز (منطقه زاویه ها)، با تلاش مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانان منابع طبیعی و با همکاری شهرداری دزفول و صفی آباد آتش سوزی مذکور مهار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «آتش سوزی اخیر در سطح جنگل دز در حوالی روستای زاویه مشعلی و مرادی در سطح حدود یک هکتار از سطح جنگلی رخ داده که با تلاش فراوان، آتش سوزی مهار و از افزایش مساحت آتش سوزی جلوگیری بعمل آمد و علت این آتش سوزی در دست بررسی است».

شایان ذکر است آتش سوزی جنگل ها و مراتع یکی از چالش های مهم زیست محیطی اکوسیستم های مذکور است که هرساله با گرم شدن هوا آتش سوزی جنگل ها و مراتع بیشتر، که آتش سوزی کاه و کلش گندم و بی احتیاطی استفاده کنندگان از جنگل تشدید کننده آتش سوزی ها در اواخر بهار و اوایل تابستان است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.