دستگیری یک نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی در دزفول

در پی گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب یک نفر متخلف صید غیر مجاز ماهی دستگیر و از وی ۲۳ قطعه ماهی کشف و متخلف به مقامات قضایی معرفی شد.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «هرگونه صید ماهی در اکوسیستم های آبی اعم از رودخانه ها، دریاچه ها و … بدون اخذ پروانه صید از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع و غیر قانونی است و صدور پروانه صید در راستای مدیریت جمعیت آبزیان و بهره برداری اصولی صورت می پذیرد».

شایان ذکر است از نیمه اسفندماه به مدت ۲ ماه هرگونه صید ماهی در اکوسیستم های آب شیرین به دلیل فصل زادآوری و تکثیر آبزیان ممنوع و غیر قانونی است و در راستای حمایت از تکثیر ماهیان از هرگونه صید غیر مجاز جلوگیری می گردد. و صید آبزیان باید وفق پروانه صید صورت پذیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.