ردیاب گذاری 5 قطعه لاک پشت فراتی در رودخانه لوره

در مورخ 25/5/90 تعداد 5 قطعه لاک پشت فراتی توسط مؤسسه خزنده شناسی پارس با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول پس از زنده گیری و بیومتری ردیاب رادیویی نصب و سپس در رودخانه لوره از سرشاخه های رودخانه دز منتهی به پارک ملی دز رهاسازی گردید، با نصب ردیاب رادیویی مطالعات رفتاری ، محلهای تولیدمثل ، سایر اطالاعات گونه ای ردیابی می گردد، در آینده نزدیک نیز تعداد 5 قطعه دیگر لاک پشتهای فراتی نیز ردیاب گذاری و در سایت احیاء و تکثیر لاک پشت فراتی در میانرود دزفول رها سازی خواهد گردید.

لاک پشت فراتی از جمله گونه های در خطر انقراض و جزء فهرست سرخ IUCN بوده که منظور جلوگیری از انقراض نسل در حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.