رهاسازی یک حلقه گرزه مار در طبیعت دزفول

یک حلقه گرزه مار که پس از ورود به یک باغ ویلا توسط یکی از شهروندان به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول تحویل داده شده بود، پس از بررسی گونه و اقدامات لازم در طبیعت رها سازی گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: « مارها از گونه های ارزشمند طبیعت بوده که نقش موثری در چرخه غذایی طبیعت بویژه در کنترل جمعیت سایر گونه ها از جمله جوندگان دارند و از همه شهروندان تقاضامند است در هنگام ورود به مناطق دارای پوشش گیاهی انبوه، حاشیه شهر ها و زهکش ها و اراضی کشاورزی موارد ایمنی را رعایت و در هنگام ورود به مناطق یادشده از چکمه و دستکش مناسب استفاده و در صورت مشاهده هرگونه خزنده از جمله مارها از کشتار گونه های مذکور خودداری نمایند».

شایان ذکر است مارها از جمله خزندگان هستند که هیچگاه به انسان حمله ور نگردیده بلکه در شرایط احساس خطر ناشی از ورود انسان به زیستگاه های آنها و در دفاع از خود ممکن است مبادرت به گزیدن نمایند که استفاده از چکمه و دستکش و لباس مناسب بویژه در هنگام آبیاری اراضی کشاورزی در پیشگیری از گزش آنها موثر است و همچنین تعداد فراوانی از مارها نیز غیر سمی هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.