برگزاری نشست مشارکت مردمی در پیشگیری و مهار آتش سوزی های جنگل در دزفول

نشست برنامه ریزی مشارکت مردمی در پیشگیری و مهار آتش سوزی جنگل ها و مراتع در دزفول با حضور مسئولین انجمن های مردم نهاد در حوز جنگل و کوهستان در اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «آتش سوزی جنگل ها و مراتع یکی از بحران های زیست محیطی اکوسیستم های جنگلی و زیستگاه های شهرستان دزفول است که پیشگیری و مهار آتش سوزی های مذکور نیازمند برنامه ریزی و از همه مهمتر مشارکت مردمی و جوامع محلی دارد که در این راستا در سال گذشته طرح پیشگیری و مهار آتش سوزی های جنگل از سوی اداره حفاظت محیط زیست دزفول تدوین و در سال جاری در جهت پیشگیری و مهار سریع آتش سوزی ها در خصوص اجرای آن با محوریت مشارکت مردمی و همکاری جوامع محلی اقدام خواهد شد».

در این نشست نحوه همکاری جوامع محلی و علاقه مندان به طبیعت و سازمان های مردم نهاد در مهار و پیشگیری از آتش سوزی جنگل ها و مراتع برنامه ریزی گردید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.