پاکسازی حاشیه زهکش و ورودی دزفول توسط شهرداری سیاه منصور

در هفته زمین پاک وفق مصوبات کارگروه پسماند شهرستان دزفول شهرداری سیاه منصور مبادرت به جمع آوری پسماندهای حاصل از لایه روبی زهکش سیاه منصور نمودند.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «اقدام شهردار سیاه منصور در پاکسازی ورودی شهر سیاه منصور و حاشیه زهکش سیاه منصور که از مناطق آلوده بوده قابل تحصین است. پاکسازی ورودی شهرها در راستای پاکیزگی شهرها و فرهنگ سازی در زمینه مدیریت صحیح پسماندها موثر و مفید است.

شایان ذکر است  پاکسازی شهر و روستا هرساله در شهرستان دزفول توسط شهرداران و دهیاران وفق برنامه ریزی کارگروه مدیریت پسماندها صورت می پذیرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.