پاکسازی شهر حمزه دزفول در روز زمین پاک

در ۲ اردیبهشت (روز زمین پاک)آیین پاکسازی شهر حمزه، از سوی موسسه جامعه پویا و با همکاری اداره حفاظت محیط زیست دزفول برگزار گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول در این خصوص گفت: «روز زمین پاک یادآور ضرورت پاکیزگی طبیعت و مراقبت از زمین و مواهب طبیعی، آب، خاک و هواست که ارائه آموزش های لازم در خصوص پاکسازی طبیعت و محیط زیست در راستای مشارکت شهروندان بسیار مهم و موثر است».

شایان ذکر است در این آیین پاکسازی، اعضای موسسه جامعه پویا، شهرداری شهر حمزه و اعضای شورای اسلامی شهر حمزه حضور داشتند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.