سخنرانی روز زمین پاک در دبیرستان شاهد دزفول

در راستای گرامیداشت روز زمین پاک سخنرانی صبحگاهی در دبیرستان شاهد دزفول برگزار گردید.

در این سخنرانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: «روز زمین پاک یادآور این است که تنها خانه زیستن ما انسانها و موجودات زنده زمین است که همه باهم باید برای حفاظت از زمین و جلوگیری از آلودگی و تخریب آن بکوشیم و همه باهم در پاکسازی طبیعت و محیط زیست مشارکت داشته باشیم. صنایع بازیافت پسماندها بویژه بازیافت مواد پلاستیکی میتواند راهی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست باشد و همه باهم باید بکوشیم مواد پلاستیکی را کمتر استفاده و در صورت استفاده از رهاسازی مواد پلاستیکی و هرگونه پسماند در طبیعت و محیط زیست خودداری کنیم».

شایان ذکر است در راستای فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست فعالیت های آموزشی متعددی بویژه طرح آموزشی محیط یار در شهرستان دزفول در حال انجام است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.