رها سازی یک حلقه یله مار در طبیعت دزفول

یک حلقه یله مار که در یکی از مراکز آموزشی در شهرستان دزفول وارد شده بود توسط ماٌموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول زنده گیری و در طبیعت دزفول رهاسازی گردید.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «مارها از خزندگان باارزش هستند که نقش موثر و مفیدی در چرخه های غذایی و چرخه های اکولوژی طبیعت دارند و یکی از نقش های آنها کنترل جوندگان و بیماری ها در طبیعت است. بنابراین لازم است انسان ها از کشتار این گونه های ارزشمند خودداری و در هنگام حضور در زیستگاه خزندگان بویژه مارها نکات ایمنی را رعایت نمایند».

شایان ذکر است بسیاری از موارد کشتار مارها توسط انسان بدون ایجاد مزاحت این جانوران صورت می گیرد و این در حالی است که بسیاری از گونه های مارها غیرسمی و فاقد زهر و سم می باشند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.