سنجش ۱۷۵۵ شاخص آلودگی آب و فاضلاب در آزمایشگاه دزفول

در سال ۹۶ در جهت شناسایی منابع آلاینده آب و محیط زیست ۱۵۰ نمونه فاضلاب و پساب از سطح شمال خوزستان و ۱۷۵۵ شاخص آلودگی آب در آزمایشگاه دزفول مورد سنجش قرار گرفت.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «آزمایشگاه سنجش آب و فاضلاب شهرستان دزفول با خدمات دهی به سطح شمال خوزستان در راستای تشخیص منابع آلاینده محیط زیست فعال بوده که در این خصوص ۱۷۵۵ شاخص آلودگی محیط زیست اندازه گیری و صنایع و منابع آب مورد سنجش و پایش قرار گرفته اند.

شایان ذکر است پایش صنایع و پایش اکوسیستم های آبی در جهت تشخیص منابع آلاینده محیط زیست و پیگیری لازم در جهت رفع آلودگی آنها بسیار مهم و ضروری است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.