دستگیری ۸۹ نفر متخلف شکار و صید در سال ۹۶ در دزفول

در گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول ۸۹ نفر متخلف شکار و صید در سال ۹۶ دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «سال ۹۶ با گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست در زیستگاه های شهرستان دزفول ۸۹ نفر متخلف دستگیر که جهت پیگیری حقوقی به مقام قضایی معرفی شده اند و علاوه بر آن ۳ فقره پرونده جهت آتش سوزی جنگل و ۱۳ پرونده جهت تخریب محیط زیست تشکیل و تعداد ۳۶۳ فقره پروانه شکار و صید جانوران وفق دستورالعمل ها و قوانین مربوطه صادر گردیده است».

همچنین رئیس اداره حفاظت محیط زیست با اشاره به کاهش تعداد متخلفین شکار و صید گفت: «تعدادی از متخلفین مذکور در حین شروع به شکار دستگیر که از شکار و اتلاف جانوران با حضور به موقع مأموران اجرایی جلوگیری بعمل آمده است و ارائه آموزش های محیط زیستی در کاهش وقوع شکار و صید غیر مجاز موثر بوده بنابراین ارائه آموزش های محیط زیستی تداوم خواهد داشت».

شایان ذکر است شهرستان دزفول با دارا بودن زیستگاه ها و مناطق طبیعی از غنا و تنوع زیستی کم نظیری برخوردار است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.