درمان ۲۲ گونه حیات وحش و رها سازی در طبیعت دزفول

در جهت حفاظت از گونه های جانوری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم با کلینیک درمان جانوری آقای دکتر کدخدا زاده و تحویل گونه های جانوری مصدوم و بیمار از شهروندان تعداد ۲۲ گونه حیات وحش در سال ۹۶ درمان و در طبیعت، رهاسازی و به مراکز مجاز نگهداری جانوران تحویل داده شده است.

فرهاد قلی نژاد رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول در این خصوص گفت: «تعداد فراوانی از گونه های حیات وحش بر اثر تصادف و شکار مصدوم و یا به علت بیماری دچار ضعف جسمانی شده که توسط شهروندان و همیاران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست دزفول تحویل که ضمن برنامه ریزی لازم و مشارکت داوطلبانه و خیرخواهانه دامپزشک گرامی آقای دکتر کدخدازاده درمان و سپس در طبیعت، رهاسازی و یا اگر امکان رهاسازی در طبیعت مقدور نباشد به مراکز مجاز نگهداری حیات وحش نظیر باغ پرندگان و یا باغ وحش منتقل می شوند. زیرا درمان حیات وحش بیمار و مصدوم در جلوگیری از کاهش جمعیت گونه های جانوری بسیار موثر است.

شایان ذکر است بیشترین گونه های تحویلی و مصدوم به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول از راسته پرندگان بوده که بیشترین تعداد، مربوط به پرندگان شکاری است که به علت تیراندازی نا آگاهانه مصدوم شده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.