رها سازی دو قطعه پرنده حمایت شده دراج به دامن طبیعت

دو قطعه جوجه پرنده دراج پس از کشف و ضبط از متخلف پس از نگهداریهای لازم به دامن طبیعت رها سازی گردیدند ، پرنده دراج از جمله پرندگان حمایت شده و بومی خوزستان است که در راستای جلوگیری از انقر اض شکار و زنده گیری آن در کلیه فصول سال ممنوع و غیر قانونی است و در صورت دستگیری متخلفین ،شکار و صید این گونه مطابق بند الف ماده 12 قانون شکار و صید پیگیری قضایی به عمل خواهد آمد ضرر و زیان هر قطعه پرنده دراج 1600000( یک میلیون و ششصد هزار ریال ) می باشد. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.